Регистрация на гаранция

За да получите Вашата гаранция, моля, попълнете и изпратете формуляра с правилния модел и сериен номер, както е показано на изображението, както и снимка или снимки на попълнената гаранционна карта и платежния документ (фактура или касов бон), на която да се вижда номера и дата му.

© Copyright 2021 ADN JCB Warranty registration by IT Crowd