Регистрация на гаранция

За да получите Вашата гаранция, моля, попълнете и изпратете формуляра с правилния модел и сериен номер, както е показано на изображението: